Thời sự: Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: C11 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K1-2 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K3 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K4 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K5 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K6 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K7 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K8 cùng thầy cô Dương Đức Hải

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Nam - sáng chủ nhật 04/10/2015 – Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Ảnh: K9 cùng thầy cô Nguyễn Việt Cường

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 06/10/2015 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 06/10/2015 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 06/10/2015 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 15/10/2016 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 15/10/2016 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường miền Trung - 06/10/2015 – Đà Nẵng.
Ảnh: 15/10/2016 Nguyễn Phúc Học 

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K8 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: văn nghệ chào mừng Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: Phút mặc niệm các Liệt Sỹ, và các Thầy Cô, CBCNV và Học sinh của Trường đã từ trần Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh:  Liên hoan gặp mặt mừng ngày Hội Trường  Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh:  Liên hoan gặp mặt mừng ngày Hội Trường  Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh:  Liên hoan gặp mặt mừng ngày Hội Trường  Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: BLL Nguyễn Thắng Lương (Ngọc)

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: BLL Nguyễn Thắng Lương (Ngọc)

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: BLL Nguyễn Thắng Lương (Ngọc)

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K9 cùng thầy cô Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K9 cùng thầy cô Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K9 cùng thầy cô Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: C11 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K1 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K2 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K2 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K2 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K3 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K3 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K3 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K4 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K4 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K4 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K5 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K5 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K5 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K6 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K6 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K6 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K7 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K7 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K7 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K8 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K8 Ngô Thế Vinh

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965-15/10/2015)

Hội trường phía Bắc - sáng chủ nhật 11/10/2015 – Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)
Ảnh: K8 Ngô Thế Vinh


Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Bạn Trỗi Kính viếng thầy Hồng Tuyến

Bạn Trỗi Kính viếng thầy Hồng Tuyến


Thầy trò Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi sinh sống ở phía Nam sáng 26/10 đã xuống Vũng Tàu viếng thầy Hồng Tuyến - tác giả của bản Trường ca bất hủ đã được ca vang nửa thế kỉ qua.
Sau khi thắp nhang, anh Dương Minh xin phép cô cho hát tặng, tiễn đưa thầy 2 bài. Cô bảo quá tốt và anh Đông Nhân bắt nhịp để cả đoàn hát "Sinh ra trong khói lửa" và "Tiến bước dưới quân kỳ".

Meo Ha, Tran KienQuoc


Hát trước linh cữu thầy Tuyến - Video Meo Ha.

Thầy Phan Trung Trinh và Nam Điện k6 đến đầu tiên cùng Hà Mèo


Các đoàn vừa hội quân là vào viếng thầy. Đông Nhân chuẩn bị bắt nhịp hát Sinh ra...Bạn Trỗi Kính viếng thầy Hồng Tuyến


Thầy trò Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi sinh sống ở phía Nam sáng 26/10 đã xuống Vũng Tàu viếng thầy Hồng Tuyến - tác giả của bản Trường ca bất hủ đã được ca vang nửa thế kỉ qua.
Sau khi thắp nhang, anh Dương Minh xin phép cô cho hát tặng, tiễn đưa thầy 2 bài. Cô bảo quá tốt và anh Đông Nhân bắt nhịp để cả đoàn hát "Sinh ra trong khói lửa" và "Tiến bước dưới quân kỳ".

Meo Ha, Tran KienQuoc


Hát trước linh cữu thầy Tuyến - Video Meo Ha.

Thầy Phan Trung Trinh và Nam Điện k6 đến đầu tiên cùng Hà Mèo


Các đoàn vừa hội quân là vào viếng thầy. Đông Nhân chuẩn bị bắt nhịp hát Sinh ra...Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016

TIN BUỒN: Thầy Nguyễn Hồng Tuyến đã mấtThầy Nguyễn Hồng Tuyến

Thầy Nguyễn Hồng Tuyến

GV Nhạc
0
2016 - Mất ngày 25 tháng 10 năm 2016
Mb: 0985.065314 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: - Vũng Tàu - VN
- - N

0

04/2016

- giáo viên dạy Nhạc, tác giả của Trường ca Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi - đã vĩnh biệt chúng ta lúc 3g sáng hôm nay, 25/10/2016.
Bạn Nguyễn Thế Thịnh k5 đã cùng gia đình đưa thầy về nhà đêm qua. Sáng nay, Nguyễn Thế Thịnh và Ngô Phúc Chiến có mặt ở nhà thầy, cùng gia đình lo tang lễ.

Kế hoạch tang lễ:
- Nhập quan: 7g chiều nay 25/10/2016.
- Di quan: 4g sáng 27/10/2016.

Kế hoạch đi viếng:
- BLL các khóa liên hệ:
Đông Nhân (090380 7742),
Nam Điện (090380 5765),
Dương Minh (091815 6666)
Thế Thịnh (091384 8444).
để tổ chức ghép xe xuống viếng thầy.
Cùng có mặt lúc 10g sáng ngày 26/10/2016 tại nhà thầy: 1529/2 đường 30/4, phường 12, Tp Vũng Tàu.
BLL phía Nam kính báo!
(Theo tin của anh Trần Kiến Quốc đăng trên Blog K5)


Bạn Trỗi Kính viếng thầy Hồng Tuyến


Thầy trò Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi sinh sống ở phía Nam sáng 26/10 đã xuống Vũng Tàu viếng thầy Hồng Tuyến - tác giả của bản Trường ca bất hủ đã được ca vang nửa thế kỉ qua.
Sau khi thắp nhang, anh Dương Minh xin phép cô cho hát tặng, tiễn đưa thầy 2 bài. Cô bảo quá tốt và anh Đông Nhân bắt nhịp để cả đoàn hát "Sinh ra trong khói lửa" và "Tiến bước dưới quân kỳ".

Meo Ha, Tran KienQuoc


Hát trước linh cữu thầy Tuyến - Video Meo Ha.
Thầy Nguyễn Hồng Tuyến

Thầy Nguyễn Hồng Tuyến

GV Nhạc
0
2016 - Mất ngày 25 tháng 10 năm 2016
Mb: 0985.065314 - Nr: - Cq: - FB: - Email: - Blog: - Vũng Tàu - VN
- - N

0

04/2016

- giáo viên dạy Nhạc, tác giả của Trường ca Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi - đã vĩnh biệt chúng ta lúc 3g sáng hôm nay, 25/10/2016.
Bạn Nguyễn Thế Thịnh k5 đã cùng gia đình đưa thầy về nhà đêm qua. Sáng nay, Nguyễn Thế Thịnh và Ngô Phúc Chiến có mặt ở nhà thầy, cùng gia đình lo tang lễ.

Kế hoạch tang lễ:
- Nhập quan: 7g chiều nay 25/10/2016.
- Di quan: 4g sáng 27/10/2016.

Kế hoạch đi viếng:
- BLL các khóa liên hệ:
Đông Nhân (090380 7742),
Nam Điện (090380 5765),
Dương Minh (091815 6666)
Thế Thịnh (091384 8444).
để tổ chức ghép xe xuống viếng thầy.
Cùng có mặt lúc 10g sáng ngày 26/10/2016 tại nhà thầy: 1529/2 đường 30/4, phường 12, Tp Vũng Tàu.
BLL phía Nam kính báo!
(Theo tin của anh Trần Kiến Quốc đăng trên Blog K5)


Bạn Trỗi Kính viếng thầy Hồng Tuyến


Thầy trò Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi sinh sống ở phía Nam sáng 26/10 đã xuống Vũng Tàu viếng thầy Hồng Tuyến - tác giả của bản Trường ca bất hủ đã được ca vang nửa thế kỉ qua.
Sau khi thắp nhang, anh Dương Minh xin phép cô cho hát tặng, tiễn đưa thầy 2 bài. Cô bảo quá tốt và anh Đông Nhân bắt nhịp để cả đoàn hát "Sinh ra trong khói lửa" và "Tiến bước dưới quân kỳ".

Meo Ha, Tran KienQuoc


Hát trước linh cữu thầy Tuyến - Video Meo Ha.


Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2016

THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG 50/a

THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG (V)PHẦN V:     THỐNG NHẤT

“Chính qua cuộc đấu tranh nhằm thống nhất một cách hợp lý cái đa dạng mà đã đạt được những thành công lớn nhất, dù rằng chính ý đồ đó có thể gây ra những nguy cơ lớn nhất để trở thành con mồi của ảo vọng”.
A. Anhxtanh

“Người nhìn thấy cái đa dạng mà không thấy cái đồng nhất thì cứ trôi lăn trong cõi chết”.
Upanishad


 CHƯƠNG IX: LỜI "LẢM NHẢM" SAU CÙNG

 

“Điều gì đã thổi sức sống vào các phương trình và làm cho chúng có thể mô tả Vũ Trụ?”
Stephen Hawking

“Không có thiên tài nào mà không pha lẫn sự điên rồ trong đó”
Arixtốt
“Thiên tài khác ngu ngốc ở chỗ thiên tài có giới hạn”
A. Anhxtanh
“Nếu thực tại không tương đồng với lý thuyết, hãy thay đổi thực tại”
                                                                        A. Anhxtanh
“Có thật nhiều thứ để tìm hiểu, nhưng cũng thật ít thứ đã được tìm hiểu thấu đáo”
Robert A. Heinlein


Đã điên rồ thì chắc chắn thường làm những điều ngược ngạo và ngu ngốc rồi. Nhưng không phải chỉ có điên rồ mới làm những điều ngược ngạo, ngu ngốc. Nghĩa là thiên tài đôi khi cũng làm những điều ngu ngốc và trái lại ngu ngốc chưa hẳn đã điên rồ!
Tuy nhiên, một cách tương đối, có thể gộp điên rồ và ngu ngốc vào một cái tên chung: rồ dại. Thường thì nhiều người nghĩ rằng một kẻ có ý nghĩ và hành động rồ dại là kẻ không có lý trí hoặc mất hết lý trí. Nghĩ như vậy là không đúng. Theo chúng ta, người rồ dại (hoặc đang ở trạng thái rồ dại) là người thiếu hẳn hoặc mất hết sự tự giác, tỉnh táo trong suy nghĩ và hành động, hay cũng có thể nói, là người đã bị suy giảm nghiêm trọng lý trí, thậm chí là đến mấy hết lý trí, nhưng không phải là đã mất hết ý chí. Lý trí và ý chí là hai thứ khác nhau, trong lý trí có ý chí và trong ý chí có lý trí. Dù có những suy nghĩ và hành động gàn dở, ngược đời, thì không phải vì thế mà cho rằng người rồ dại không còn lý trí. Người rồ dại vẫn sống có lý trí, chỉ có điều lý trí ấy so với chuẩn mực qui ước thông thường, được đánh giá là khác thường, có ý chí không tỉnh táo, mê sảng, u muội…Đã là con người thì phải có lý trí. Có thể nói lý trí là ý chí đã ít nhiều bị tính chủ quan lũng đoạn.
Thường, chúng ta đều cho rằng những ý tưởng và hành động mang tính sáng tạo chỉ có thể có ở những người bình thường (không rồ dại), có ý chí mà sự lũng đoạn của tính chủ quan đã giảm thiểu, tức là đã có lý trí tỉnh táo và hơn nữa là vào những lúc lý trí đó trở nên sáng suốt cao độ. Điều đó có vẻ như không còn phải bản cãi nữa vì trong đời sống hàng ngày luôn xảy ra như thế và hơn nữa, dường như đã được xác nhận hoàn toàn bởi lịch sử phát triển khoa học. Có lý trí thì có sáng tạo! Tuy nhiên, nếu soi xét kỹ thì thấy nhận định đó không chính xác. Thật ra, hiện tượng sáng tạo ở những lý trí tỉnh táo chỉ mang tính phổ biến thông thường chứ có khi cũng từ ý chí, mang tính đột xuất, bất ngờ.

THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG (V)PHẦN V:     THỐNG NHẤT

“Chính qua cuộc đấu tranh nhằm thống nhất một cách hợp lý cái đa dạng mà đã đạt được những thành công lớn nhất, dù rằng chính ý đồ đó có thể gây ra những nguy cơ lớn nhất để trở thành con mồi của ảo vọng”.
A. Anhxtanh

“Người nhìn thấy cái đa dạng mà không thấy cái đồng nhất thì cứ trôi lăn trong cõi chết”.
Upanishad


 CHƯƠNG IX: LỜI "LẢM NHẢM" SAU CÙNG

 

“Điều gì đã thổi sức sống vào các phương trình và làm cho chúng có thể mô tả Vũ Trụ?”
Stephen Hawking

“Không có thiên tài nào mà không pha lẫn sự điên rồ trong đó”
Arixtốt
“Thiên tài khác ngu ngốc ở chỗ thiên tài có giới hạn”
A. Anhxtanh
“Nếu thực tại không tương đồng với lý thuyết, hãy thay đổi thực tại”
                                                                        A. Anhxtanh
“Có thật nhiều thứ để tìm hiểu, nhưng cũng thật ít thứ đã được tìm hiểu thấu đáo”
Robert A. Heinlein


Đã điên rồ thì chắc chắn thường làm những điều ngược ngạo và ngu ngốc rồi. Nhưng không phải chỉ có điên rồ mới làm những điều ngược ngạo, ngu ngốc. Nghĩa là thiên tài đôi khi cũng làm những điều ngu ngốc và trái lại ngu ngốc chưa hẳn đã điên rồ!
Tuy nhiên, một cách tương đối, có thể gộp điên rồ và ngu ngốc vào một cái tên chung: rồ dại. Thường thì nhiều người nghĩ rằng một kẻ có ý nghĩ và hành động rồ dại là kẻ không có lý trí hoặc mất hết lý trí. Nghĩ như vậy là không đúng. Theo chúng ta, người rồ dại (hoặc đang ở trạng thái rồ dại) là người thiếu hẳn hoặc mất hết sự tự giác, tỉnh táo trong suy nghĩ và hành động, hay cũng có thể nói, là người đã bị suy giảm nghiêm trọng lý trí, thậm chí là đến mấy hết lý trí, nhưng không phải là đã mất hết ý chí. Lý trí và ý chí là hai thứ khác nhau, trong lý trí có ý chí và trong ý chí có lý trí. Dù có những suy nghĩ và hành động gàn dở, ngược đời, thì không phải vì thế mà cho rằng người rồ dại không còn lý trí. Người rồ dại vẫn sống có lý trí, chỉ có điều lý trí ấy so với chuẩn mực qui ước thông thường, được đánh giá là khác thường, có ý chí không tỉnh táo, mê sảng, u muội…Đã là con người thì phải có lý trí. Có thể nói lý trí là ý chí đã ít nhiều bị tính chủ quan lũng đoạn.
Thường, chúng ta đều cho rằng những ý tưởng và hành động mang tính sáng tạo chỉ có thể có ở những người bình thường (không rồ dại), có ý chí mà sự lũng đoạn của tính chủ quan đã giảm thiểu, tức là đã có lý trí tỉnh táo và hơn nữa là vào những lúc lý trí đó trở nên sáng suốt cao độ. Điều đó có vẻ như không còn phải bản cãi nữa vì trong đời sống hàng ngày luôn xảy ra như thế và hơn nữa, dường như đã được xác nhận hoàn toàn bởi lịch sử phát triển khoa học. Có lý trí thì có sáng tạo! Tuy nhiên, nếu soi xét kỹ thì thấy nhận định đó không chính xác. Thật ra, hiện tượng sáng tạo ở những lý trí tỉnh táo chỉ mang tính phổ biến thông thường chứ có khi cũng từ ý chí, mang tính đột xuất, bất ngờ.

Thứ Tư, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Họp BLL Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi 04/10/2016
Sáng T3, ngày 04/10/2016, tại Hà Nội, BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã họp do Trưởng BLL Trường Bùi Vinh chủ trì. Tham dự gồm có các Thầy Chi Phan, Vũ Xuân Thăng, Cô Nguyễn Thúy Lan và các anh chị đại diện BLL các Khóa: Lê Kinh Tuyến K1 - Lương Sơn, Chu Kỳ Minh K2 - Thái Chi K3 - Nguyễn Hữu Thành K4 - Hoàng Việt, Ngô Thế Vinh K5 - Nguyễn Quốc Thắng K6 - Hoàng Mạnh Thắng K7 - Bùi Thắng K8 - Võ Song Yên, Nguyễn Thị Mẫn C11.
Sau khi thảo luận, hội nghị thống nhất các nội dung sau:
 1. Kiểm điểm việc thực hiện các công việc từ cuộc họp lần trước
  • Gặp mặt, giao lưu thân mật Thầy Trò, CBCNV trường Nguyễn Văn Trỗi ở Hà Nội, Hải Phòng tại TP Hải Phòng do các Thầy Cô ở TP Hải Phòng tổ chức sau ngày Hội Trường, nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2015.
  • Đoàn Công tác Thầy Trò Trường Trỗi, do Trưởng BLL Trường Bùi Vinh dẫn đầu đi Nam Ninh, Quế Lâm dự Lễ ra mắt cuốn sách “ Minh chứng lịch sử tình hữu nghị Trung - Việt” do Viện Khoa học xã hội, Cục Lưu trữ Quảng Tây, trường Nguyễn Văn Trỗi, hội hữu nghị Việt – Trung phối hợp biên soạn và phát hành (Từ 25/12/2016 – 31/12/2016). Khi về nước đã họp BLL Trường báo cáo kết quả chuyến công tác và phân phối cuốn sách cho các Khóa (12/01/2016)
  • Tổ chức tham dự Lễ Hội và dự Lễ khánh thành Đình Làng mới thôn Trại Hòe (21/02/2016, ngày 14/01 Âm)
  • Giao lưu, gặp mặt các Lão Binh TP Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc nhân dịp đoàn sang thăm Việt Nam, tại nhà khách BTL Công Binh, Đội Cấn Hà Nội (11/04/2016)
  • C11 họp mặt ra mắt và tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (09/1966 – 09/2016) đánh dấu bước hòa nhập vào các hoạt động chung của Trường và các Khóa (28/04 và 28/10/2016)
  • Đoàn 16 sỹ quan cao cấp của quân đội là Cựu học viên trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi đi nghỉ dưỡng và thăm Nam Ninh, Quế Lâm TQ, do TCCT tổ chức. Đây là sự quan tâm rất lớn của Quân uỷ và Bộ Quốc phòng với trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi chúng ta, nhưng đến nay chưa thấy Đoàn trao đổi lại với BLL Trường, nên các Khoá tự tìm hiểu thêm. Hy vọng đây không phải là đặc ân đầu tiên và cũng là cuối cùng đối với trường VHQĐ - NVT (thuộc TCCT) chúng ta.
  • Các Khóa ở cả 3 miền Bắc,Trung, Nam đã chủ động tổ chức các hoạt động:

   • Thăm hỏi các Thầy Cô nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2015, đến thăm các Thương binh, thắp hương các Liệt Sỹ ở gia đình cũng như ở các Nghĩa trang Liệt sỹ nhân ngày Thương Binh Liệt sỹ 27/07/2016, họp mặt kỷ niệm những ngày Lễ của Đất nước như này thành lập Quân đội 22/12/2015, chiến thắng 30/04, ngày quốc tế lao động 01/05, Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 02/09...
   • Tổ chức họp mặt toàn Khóa kỷ niệm ngày nhập ngũ, ngày ra Trường... với sự tham gia của anh em các Khóa ở mọi miền đất nước, như K4 tổ chức gặp mặt ở Quảng Bình, các amh K2 họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày nhập ngũ tại Hà Nội 01/08/2016, K3 họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày nhập ngũ ở TP Nha Trang 01/08/2016, K7 họp mặt ngày Truyền thống ở Hà Nội, K8 họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày Nhập Trường 17/08/2016 ở Đà Nẵng....
   • Tổ chức thăm hỏi các Phụ huynh, Thầy Cô, các bạn Trỗi bị ốm đau, tổ chức chu đáo phúng viếng, tiễn đưa các Phụ Huynh, Thầy Cô và các bạn Trỗi không may qua đời...


 2. Tham gia Làm phim tài liệu về trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi

  • Thầy Chi Phan chủ trì việc lên kế hoạch phối hợp với THQP để tiến hành thực hiện: Viết kịch bản, kế hoạch quay phim ở miền Bắc, Trung, Nam và Trung Quốc... Bắt đầu khởi quay lấy tư liệu từ 15/10/2016 với tình thần làm cẩn thận, công phu để có được một ấn phẩm chất lượng tốt.
  • Sau khi kịch bản được thông qua, đề nghị các Khoá động viên mọi người cung cấp các tư liệu cho tổ làm phim...
  • Phim gồm 3 tập, mỗi tập 27 phút, với các nội dung về ngôi Trường từ ban đầu đến thời kỳ trưởng thành, phát triển và luôn giữ truyền thống tốt đẹp của Trường VHQĐ
  • BLL Trường và các Khóa đều tham gia với vai trò vừa là người trong cuộc, vừa là Cố vấn cho ekip làm phim, phối hợp với THQP ghi hình các hoạt động, sự kiện của Trường, của các Khóa để lấy tư liệu...
  • Thời gian trong 1 năm, sẽ xong trước ngày 22/12/2017.


 3. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 51 năm thành lập Trường Nguyễn Văn Trỗi tại xã Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên (15/10/1965 - 15/10/2016)

  • Nội dung: Gặp mặt, giao lưu, thăm các trường học, trạm y tế, các địa điểm cũ xưa kia ở xã Mỹ Yên mà trường Nguyễn Văn Trỗi đóng quân tại đây những năm 1965 - 1966, có THQP tham gia ghi hình lấy tư liệu.
  • Thành phần tham gia: Các Thầy Cô, CBCNV, Học sinh các Khóa trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi và lãnh đạo, đại diện các đoàn thể, trường học, trạm y tế xã Mỹ Yên, gia đình Liệt Sỹ Đỗ Khắc Tiến.
  • Thời gian: Ngày 15/10/2016. Các Đoàn ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên... và các anh chị đi bằng phương tiện riêng, chủ động thời gian, tập kết tại trụ sở UBND xã Mỹ Yên trước 09h00 ngày 15/10/2016.
  • Chương trình cụ thể
   • 09h15 - 10h15: Thăm các trường học, bệnh xá, khu trung tâm xã Mỹ Yên
   • 10h15 - 11h00: Họp mặt truyền thống tại Hội trường (Mới) xã Mỹ Yên
   • 11h00 - 13h00: Cơm trưa tại khu dịch vụ xã Mỹ Yên (Cạnh bom bom)
   • 13h00 - 15h30: Thăm lại những địa danh gắn bó năm xưa.
   • 15h30 - Các đoàn ra về
  • Sẽ có thông báo kế hoạch cụ thể về chương trình này, đề nghị các đơn vị tham gia đông đủ.
 4. Tham dự Lễ ra mắt cuốn sách "Minh chứng lịch sử của tình hữu nghị Trung - Việt" tại Hà Nội.
  • Viện Khoa học xã hội Quảng Tây, Hội hữu nghị Việt-Trung và BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi phối hợp đồng tổ chức sự kiện này.
  • Dự kiến sẽ tổ chức vào sáng (9h - 12h) ngày 28/10/2016, tại 105 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
  • Tham dự có các Thầy Cô, học sinh các Khóa trường Nguyễn Văn Trỗi, mỗi Khóa tham dự 5 người.
  • Đề nghị BLL các Khóa phổ biến nội dung đến anh chị em trong Khóa và cử người tham gia đầy đủ.

 5. Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016:
  • Đề nghị BLL các Khóa ở 3 miền Bắc, Trung, Nam chủ động tổ chức đến thăm các Thầy Cô, nhất là các Thầy Cô bị ốm đau, bệnh nặng, thể hiện tình cảm Thầy Trò, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...
  • Riêng tại khu vực Hà Nội, anh Chu Kỳ Minh lên kế hoạch tổ chức BLL Trường, các Khoá 2 - 5 và các anh chị Khoá 2 đi thăm Thầy Biểu đang ốm nặng.

 6. Đồng ý với đề xuất của C11: Bổ sung chị Nguyễn Thị Mẫn K5- C11vào BLL Trường, để tăng cường sự góp mặt của chị em C11 trong hoạt động chung cùng các Khoá và Nhà Trường.
Trưởng BLL Trường: Bùi Vinh.Sáng T3, ngày 04/10/2016, tại Hà Nội, BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã họp do Trưởng BLL Trường Bùi Vinh chủ trì. Tham dự gồm có các Thầy Chi Phan, Vũ Xuân Thăng, Cô Nguyễn Thúy Lan và các anh chị đại diện BLL các Khóa: Lê Kinh Tuyến K1 - Lương Sơn, Chu Kỳ Minh K2 - Thái Chi K3 - Nguyễn Hữu Thành K4 - Hoàng Việt, Ngô Thế Vinh K5 - Nguyễn Quốc Thắng K6 - Hoàng Mạnh Thắng K7 - Bùi Thắng K8 - Võ Song Yên, Nguyễn Thị Mẫn C11.
Sau khi thảo luận, hội nghị thống nhất các nội dung sau:
 1. Kiểm điểm việc thực hiện các công việc từ cuộc họp lần trước
  • Gặp mặt, giao lưu thân mật Thầy Trò, CBCNV trường Nguyễn Văn Trỗi ở Hà Nội, Hải Phòng tại TP Hải Phòng do các Thầy Cô ở TP Hải Phòng tổ chức sau ngày Hội Trường, nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2015.
  • Đoàn Công tác Thầy Trò Trường Trỗi, do Trưởng BLL Trường Bùi Vinh dẫn đầu đi Nam Ninh, Quế Lâm dự Lễ ra mắt cuốn sách “ Minh chứng lịch sử tình hữu nghị Trung - Việt” do Viện Khoa học xã hội, Cục Lưu trữ Quảng Tây, trường Nguyễn Văn Trỗi, hội hữu nghị Việt – Trung phối hợp biên soạn và phát hành (Từ 25/12/2016 – 31/12/2016). Khi về nước đã họp BLL Trường báo cáo kết quả chuyến công tác và phân phối cuốn sách cho các Khóa (12/01/2016)
  • Tổ chức tham dự Lễ Hội và dự Lễ khánh thành Đình Làng mới thôn Trại Hòe (21/02/2016, ngày 14/01 Âm)
  • Giao lưu, gặp mặt các Lão Binh TP Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc nhân dịp đoàn sang thăm Việt Nam, tại nhà khách BTL Công Binh, Đội Cấn Hà Nội (11/04/2016)
  • C11 họp mặt ra mắt và tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (09/1966 – 09/2016) đánh dấu bước hòa nhập vào các hoạt động chung của Trường và các Khóa (28/04 và 28/10/2016)
  • Đoàn 16 sỹ quan cao cấp của quân đội là Cựu học viên trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi đi nghỉ dưỡng và thăm Nam Ninh, Quế Lâm TQ, do TCCT tổ chức. Đây là sự quan tâm rất lớn của Quân uỷ và Bộ Quốc phòng với trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi chúng ta, nhưng đến nay chưa thấy Đoàn trao đổi lại với BLL Trường, nên các Khoá tự tìm hiểu thêm. Hy vọng đây không phải là đặc ân đầu tiên và cũng là cuối cùng đối với trường VHQĐ - NVT (thuộc TCCT) chúng ta.
  • Các Khóa ở cả 3 miền Bắc,Trung, Nam đã chủ động tổ chức các hoạt động:

   • Thăm hỏi các Thầy Cô nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2015, đến thăm các Thương binh, thắp hương các Liệt Sỹ ở gia đình cũng như ở các Nghĩa trang Liệt sỹ nhân ngày Thương Binh Liệt sỹ 27/07/2016, họp mặt kỷ niệm những ngày Lễ của Đất nước như này thành lập Quân đội 22/12/2015, chiến thắng 30/04, ngày quốc tế lao động 01/05, Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 02/09...
   • Tổ chức họp mặt toàn Khóa kỷ niệm ngày nhập ngũ, ngày ra Trường... với sự tham gia của anh em các Khóa ở mọi miền đất nước, như K4 tổ chức gặp mặt ở Quảng Bình, các amh K2 họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày nhập ngũ tại Hà Nội 01/08/2016, K3 họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày nhập ngũ ở TP Nha Trang 01/08/2016, K7 họp mặt ngày Truyền thống ở Hà Nội, K8 họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày Nhập Trường 17/08/2016 ở Đà Nẵng....
   • Tổ chức thăm hỏi các Phụ huynh, Thầy Cô, các bạn Trỗi bị ốm đau, tổ chức chu đáo phúng viếng, tiễn đưa các Phụ Huynh, Thầy Cô và các bạn Trỗi không may qua đời...


 2. Tham gia Làm phim tài liệu về trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi

  • Thầy Chi Phan chủ trì việc lên kế hoạch phối hợp với THQP để tiến hành thực hiện: Viết kịch bản, kế hoạch quay phim ở miền Bắc, Trung, Nam và Trung Quốc... Bắt đầu khởi quay lấy tư liệu từ 15/10/2016 với tình thần làm cẩn thận, công phu để có được một ấn phẩm chất lượng tốt.
  • Sau khi kịch bản được thông qua, đề nghị các Khoá động viên mọi người cung cấp các tư liệu cho tổ làm phim...
  • Phim gồm 3 tập, mỗi tập 27 phút, với các nội dung về ngôi Trường từ ban đầu đến thời kỳ trưởng thành, phát triển và luôn giữ truyền thống tốt đẹp của Trường VHQĐ
  • BLL Trường và các Khóa đều tham gia với vai trò vừa là người trong cuộc, vừa là Cố vấn cho ekip làm phim, phối hợp với THQP ghi hình các hoạt động, sự kiện của Trường, của các Khóa để lấy tư liệu...
  • Thời gian trong 1 năm, sẽ xong trước ngày 22/12/2017.


 3. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 51 năm thành lập Trường Nguyễn Văn Trỗi tại xã Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên (15/10/1965 - 15/10/2016)

  • Nội dung: Gặp mặt, giao lưu, thăm các trường học, trạm y tế, các địa điểm cũ xưa kia ở xã Mỹ Yên mà trường Nguyễn Văn Trỗi đóng quân tại đây những năm 1965 - 1966, có THQP tham gia ghi hình lấy tư liệu.
  • Thành phần tham gia: Các Thầy Cô, CBCNV, Học sinh các Khóa trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi và lãnh đạo, đại diện các đoàn thể, trường học, trạm y tế xã Mỹ Yên, gia đình Liệt Sỹ Đỗ Khắc Tiến.
  • Thời gian: Ngày 15/10/2016. Các Đoàn ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên... và các anh chị đi bằng phương tiện riêng, chủ động thời gian, tập kết tại trụ sở UBND xã Mỹ Yên trước 09h00 ngày 15/10/2016.
  • Chương trình cụ thể
   • 09h15 - 10h15: Thăm các trường học, bệnh xá, khu trung tâm xã Mỹ Yên
   • 10h15 - 11h00: Họp mặt truyền thống tại Hội trường (Mới) xã Mỹ Yên
   • 11h00 - 13h00: Cơm trưa tại khu dịch vụ xã Mỹ Yên (Cạnh bom bom)
   • 13h00 - 15h30: Thăm lại những địa danh gắn bó năm xưa.
   • 15h30 - Các đoàn ra về
  • Sẽ có thông báo kế hoạch cụ thể về chương trình này, đề nghị các đơn vị tham gia đông đủ.
 4. Tham dự Lễ ra mắt cuốn sách "Minh chứng lịch sử của tình hữu nghị Trung - Việt" tại Hà Nội.
  • Viện Khoa học xã hội Quảng Tây, Hội hữu nghị Việt-Trung và BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi phối hợp đồng tổ chức sự kiện này.
  • Dự kiến sẽ tổ chức vào sáng (9h - 12h) ngày 28/10/2016, tại 105 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
  • Tham dự có các Thầy Cô, học sinh các Khóa trường Nguyễn Văn Trỗi, mỗi Khóa tham dự 5 người.
  • Đề nghị BLL các Khóa phổ biến nội dung đến anh chị em trong Khóa và cử người tham gia đầy đủ.

 5. Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016:
  • Đề nghị BLL các Khóa ở 3 miền Bắc, Trung, Nam chủ động tổ chức đến thăm các Thầy Cô, nhất là các Thầy Cô bị ốm đau, bệnh nặng, thể hiện tình cảm Thầy Trò, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...
  • Riêng tại khu vực Hà Nội, anh Chu Kỳ Minh lên kế hoạch tổ chức BLL Trường, các Khoá 2 - 5 và các anh chị Khoá 2 đi thăm Thầy Biểu đang ốm nặng.

 6. Đồng ý với đề xuất của C11: Bổ sung chị Nguyễn Thị Mẫn K5- C11vào BLL Trường, để tăng cường sự góp mặt của chị em C11 trong hoạt động chung cùng các Khoá và Nhà Trường.
Trưởng BLL Trường: Bùi Vinh.

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 10 năm 2016

ĐÃ TỪNG HIỆN THỰC 26/b (Cách mạng vô sản)

(tiếp)
-Phản biện cách mạng vô sản không phải để ruồng bỏ nó, mà để thấy rõ khiếm khuyết của nó, khắc phục nó và thêm quí trọng nó, vì nó là hướng vận động xã hội có tính chính nghĩa nhất, có lý trí đến hoàn thiện duy nhất của xã hội loài người!
-Hiện nay, cách mạng vô sản như gã say rượu loạng choạng trên đường đến xã hội XHCN tự mình vẽ ra, tưởng rất gần nhưng đi mãi  không hề đến nơi, vì XHCN như Niết Bàn, chỉ là ảo ảnh của sự hoang tưởng. Xét về mặt nuôi chí lý tưởng thì cộng sản giống y hệt Đạo Phật. Đạo Phật, sau 2500 năm tu luyện, vẫn chưa có bất cứ ai đến được cõi Niết Bàn! Như vậy có phải mị dân không?
- Cách mạng vô sản, theo các nhà lý thuyết cộng sản, là cuộc đấu tranh triệt để nhất của loài người về mục đích xóa hết áp bức, bất công, bóc lột, đảm bảo quyền sống cơ bản cho mọi người. Cách mạng vô sản đã xây dựng trên lý thuyết con đường đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa, một xã hội không có người bóc lột người, mọi người đều được sống cuộc sống "vui vẻ-ấm no-tự do-hạnh phúc" với khẩu hiệu: "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Chính vì vậy mà cuộc cách mạng vô sản, theo nhận định của Mác-Lênin, cũng là cuộc đấu tranh liên tục, không ngừng, lâu dài và gian khổ nhất, bắt đầu từ lúc phát động, thủ tiêu nhà nước tư sản, cho đến khi xây dựng xong xã hội XHCN, thiên đường của chủ nghĩa cộng sản. Phải hỏi, mục đích của cách mạng vô sản tuyệt đẹp như thế, phù hợp với ước mơ của loài người như thế, nhưng trên thực tế, vì sao cho tới nay hầu hết các nước làm cách mạng vô sản, đã đập tan chính quyền tư sản, xây dựng được nhà nước chuyên chính vô sản, đang tiến lên CNXH, thậm chí như Liên Xô, tưởng đã đến nơi, đột nhiên, thuận theo nguyện vọng quần chúng (tầng lớp bị trị), rời bỏ con đường đó, trở về với xã hội có chính quyền mang bản chất của tầng lớp tư sản như xưa? Và như vậy CNXH là hão huyền, cách mạng vô sản là vô ích chăng?
(tiếp)
-Phản biện cách mạng vô sản không phải để ruồng bỏ nó, mà để thấy rõ khiếm khuyết của nó, khắc phục nó và thêm quí trọng nó, vì nó là hướng vận động xã hội có tính chính nghĩa nhất, có lý trí đến hoàn thiện duy nhất của xã hội loài người!
-Hiện nay, cách mạng vô sản như gã say rượu loạng choạng trên đường đến xã hội XHCN tự mình vẽ ra, tưởng rất gần nhưng đi mãi  không hề đến nơi, vì XHCN như Niết Bàn, chỉ là ảo ảnh của sự hoang tưởng. Xét về mặt nuôi chí lý tưởng thì cộng sản giống y hệt Đạo Phật. Đạo Phật, sau 2500 năm tu luyện, vẫn chưa có bất cứ ai đến được cõi Niết Bàn! Như vậy có phải mị dân không?
- Cách mạng vô sản, theo các nhà lý thuyết cộng sản, là cuộc đấu tranh triệt để nhất của loài người về mục đích xóa hết áp bức, bất công, bóc lột, đảm bảo quyền sống cơ bản cho mọi người. Cách mạng vô sản đã xây dựng trên lý thuyết con đường đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa, một xã hội không có người bóc lột người, mọi người đều được sống cuộc sống "vui vẻ-ấm no-tự do-hạnh phúc" với khẩu hiệu: "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Chính vì vậy mà cuộc cách mạng vô sản, theo nhận định của Mác-Lênin, cũng là cuộc đấu tranh liên tục, không ngừng, lâu dài và gian khổ nhất, bắt đầu từ lúc phát động, thủ tiêu nhà nước tư sản, cho đến khi xây dựng xong xã hội XHCN, thiên đường của chủ nghĩa cộng sản. Phải hỏi, mục đích của cách mạng vô sản tuyệt đẹp như thế, phù hợp với ước mơ của loài người như thế, nhưng trên thực tế, vì sao cho tới nay hầu hết các nước làm cách mạng vô sản, đã đập tan chính quyền tư sản, xây dựng được nhà nước chuyên chính vô sản, đang tiến lên CNXH, thậm chí như Liên Xô, tưởng đã đến nơi, đột nhiên, thuận theo nguyện vọng quần chúng (tầng lớp bị trị), rời bỏ con đường đó, trở về với xã hội có chính quyền mang bản chất của tầng lớp tư sản như xưa? Và như vậy CNXH là hão huyền, cách mạng vô sản là vô ích chăng?

Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2016

Thầy trò muôn thủơXin gửi các bạn K6 - NVT danh sách 2 lớp 61, 62 do thày Trường lập và bài thơ thày gửi cho anh em mình
FB Tạ Chính 25 Tháng 9Xin gửi các bạn K6 - NVT danh sách 2 lớp 61, 62 do thày Trường lập và bài thơ thày gửi cho anh em mình
FB Tạ Chính 25 Tháng 9

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2016

Tiễn đưa Nam VũBạn bè khóa 6 và khóa 8 trường NVT đến viếng tiễn đưa bạn Nguyễn Nam Vũ về cỏi vĩnh hằng tại nhà tang lễ Cầu Giấy Hà Nội

FB Hung Chi 24 Tháng 9 2016

LỜI CẢM ƠN:
Gia đình em xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn NVT đã gửi lời chia buồn, phúng viềng, dự lễ truy điệu và đưa tiễn anh Nguyễn Nam Vũ đến đài hóa thân Hoàn Vũ. Trong tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình mong được lượng thứ.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Ban liên lạc K6, K8 và các nhóm bạn Trỗi.
Nguyen Thi Thai 25 Tháng 9 lúc 18:03Ảnh Trọng Tình, Chí Hùng
Bạn bè khóa 6 và khóa 8 trường NVT đến viếng tiễn đưa bạn Nguyễn Nam Vũ về cỏi vĩnh hằng tại nhà tang lễ Cầu Giấy Hà Nội

FB Hung Chi 24 Tháng 9 2016

LỜI CẢM ƠN:
Gia đình em xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn NVT đã gửi lời chia buồn, phúng viềng, dự lễ truy điệu và đưa tiễn anh Nguyễn Nam Vũ đến đài hóa thân Hoàn Vũ. Trong tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình mong được lượng thứ.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Ban liên lạc K6, K8 và các nhóm bạn Trỗi.
Nguyen Thi Thai 25 Tháng 9 lúc 18:03Ảnh Trọng Tình, Chí Hùng


Nhớ bạn Vũ xồmHồi mới tập kết ra Hà Nội, gia đình tôi và gia đình chú Tư Kỉnh cùng về nhà số 2, Lý Thường Kiệt ở chung với chú Tố Hữu. Tất nhiên hồi đó còn nhỏ xíu nên tôi cũng chẳng biết gì, nhưng có những ấn tượng vẫn tồn tại trong tôi mãi mãi.

 Hồi đó ở nhà đều gọi chú Tư là chú Tư Thượng Vũ, vì hồi trước chú là thường vụ xứ ủy Nam kỳ nên được gọi trại đi như vậy. Nhà chú có thằng Nam Vũ bằng tuổi tôi, nên 2 đứa vẫn thường chơi với nhau. Chơi gì thì cũng không biết nữa, nhưng sau này, khi ở Quế Lâm, một lần Nam Vũ lần lại nằm cạnh tôi và chìa 1 bức ảnh 2 thằng nhỏ đứng chơi bên 1 bụi hoa. Nhìn tấm ảnh tôi nhận ra ngay thằng nhỏ bận áo bông có hoa dài tới đầu gối là thằng tôi, còn thằng kia bận áo lạnh kiểu mà hồi bấy giờ gọi áo Ba-đờ-xuy thì chính là nó. Tôi nói : Cho tao hả ? – Không, tao chỉ có 1 cái. Đấy là những ấn tượng không quên. Rồi sau này, chú Tư đi làm đại sứ ở Liên Xô, Nam Vũ cũng đi theo. Lần nào chú Tư về Việt Nam cũng ghé nhà tôi chơi và kể chuyện thằng Nam Vũ. Tuy không gặp mặt, nhưng tôi vẫn nhớ có thằng Nam Vũ bằng tuổi mình, chơi với mình từ hồi bé.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi theo dòng thời gian. Tôi từ từ lớn lên, đi trường Trỗi, qua Quế Lâm. Một bữa khi ở Y-Trung, tôi nhớ là đang trong thời gian nghỉ học vì bệnh đau màng não, thấy có 1 “tân binh” mới lên trường. Nó trắng trẻo, nói năng rất ngọng nghịu. Cả bọn xúm vào nói chuyện và chọc ghẹo nó. Tôi nghe tụi nó nói: Thằng này ở Liên Xô từ bé, nói tiếng Nga như gió, còn tiếng Việt thì nghe hay lắm. Nó tên là Nam Vũ. Vậy là tôi nhận ngay ra thằng bạn thưở xa xưa của mình.

Sau mọi người chọc ghẹo nó quá, nên nó tức mình không thèm nói nữa. Ai hỏi gì cũng không trả lời, kể các thầy cũng đành chịu. Có nói gì nó cũng chỉ gật hay lắc, cười hay sửng cồ lên thôi. Và chẳng biết ai đặt cho nó cái tên Vũ xồm (có lẽ chữ xồm có cái gì đó có vẻ Liên Xô chăng?). Rồi từ từ mọi người cũng cho đó là lẽ thường. Nói vậy, nhưng thật ra từ khi qua trường mới nó đã bắt đầu nói, nhưng chỉ riêng với một số người và nói rất ít. Tôi nhớ người thân nhất với nó hồi đó là Hội tè. Tụi nó thường đi với nhau và tất nhiên có nói chuyện với nhau. Tôi cũng là một trong số ít người nói chuyện được với nó. Có một lần, trong lớp giờ Nga văn, hình như là thầy Thưởng kêu nó đứng dậy đọc bài Text trong sách giáo khoa (Hồi đó tôi thấy cái bài này dài thòong, cực kỳ khó, nhưng thật ra nó chỉ có vài dòng với khoảng chục câu). Vũ xồm đứng dậy, cầm sách đọc một cái vèo. Cả lớp chưa ai hiểu gì thì nó đã đọc xong. Riêng tôi lẩm nhẩm đánh vần chưa xong từ đầu tiên thì nó đã kết thúc. Chẳng hiểu nó đọc cái gì, nhưng Vũ xồm mà đọc tiếng Nga thì miễn bình luận nha! Ấy vậy mà khi về nhà nó nói với tôi : Tao đọc, thầy cũng chẳng nghe được – Sao mày biết là thầy không nghe đưpợc ? – Vì tao cố ý đọc sai mấy từ mà thầy cũng có phát hiện ra đâu. Thì ra thằng bạn mình là thế!

Sau này về Hưng Hóa, Vũ xồm bắt đầu nói và là một trong những thằng nói rất nhiều. Câu đầu tiên nó mở miệng ra trước bàn dân thiên hạ là khi có thằng nào đó ghẹo nó và nó tức mình nói : Đ… mẹ mày!

Bữa trước nghe Thái nói Vũ xồm bị K bao tử, tôi vẫn hy vọng nó sẽ vượt qua. Vì khó như việc không nói trong mấy năm liền nó còn vượt qua được nữa là … Vậy mà nó ra đi thật. Thôi, mày đi trước đợi bọn tao nhé, Vũ xồm!

Hồi mới tập kết ra Hà Nội, gia đình tôi và gia đình chú Tư Kỉnh cùng về nhà số 2, Lý Thường Kiệt ở chung với chú Tố Hữu. Tất nhiên hồi đó còn nhỏ xíu nên tôi cũng chẳng biết gì, nhưng có những ấn tượng vẫn tồn tại trong tôi mãi mãi.

 Hồi đó ở nhà đều gọi chú Tư là chú Tư Thượng Vũ, vì hồi trước chú là thường vụ xứ ủy Nam kỳ nên được gọi trại đi như vậy. Nhà chú có thằng Nam Vũ bằng tuổi tôi, nên 2 đứa vẫn thường chơi với nhau. Chơi gì thì cũng không biết nữa, nhưng sau này, khi ở Quế Lâm, một lần Nam Vũ lần lại nằm cạnh tôi và chìa 1 bức ảnh 2 thằng nhỏ đứng chơi bên 1 bụi hoa. Nhìn tấm ảnh tôi nhận ra ngay thằng nhỏ bận áo bông có hoa dài tới đầu gối là thằng tôi, còn thằng kia bận áo lạnh kiểu mà hồi bấy giờ gọi áo Ba-đờ-xuy thì chính là nó. Tôi nói : Cho tao hả ? – Không, tao chỉ có 1 cái. Đấy là những ấn tượng không quên. Rồi sau này, chú Tư đi làm đại sứ ở Liên Xô, Nam Vũ cũng đi theo. Lần nào chú Tư về Việt Nam cũng ghé nhà tôi chơi và kể chuyện thằng Nam Vũ. Tuy không gặp mặt, nhưng tôi vẫn nhớ có thằng Nam Vũ bằng tuổi mình, chơi với mình từ hồi bé.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi theo dòng thời gian. Tôi từ từ lớn lên, đi trường Trỗi, qua Quế Lâm. Một bữa khi ở Y-Trung, tôi nhớ là đang trong thời gian nghỉ học vì bệnh đau màng não, thấy có 1 “tân binh” mới lên trường. Nó trắng trẻo, nói năng rất ngọng nghịu. Cả bọn xúm vào nói chuyện và chọc ghẹo nó. Tôi nghe tụi nó nói: Thằng này ở Liên Xô từ bé, nói tiếng Nga như gió, còn tiếng Việt thì nghe hay lắm. Nó tên là Nam Vũ. Vậy là tôi nhận ngay ra thằng bạn thưở xa xưa của mình.

Sau mọi người chọc ghẹo nó quá, nên nó tức mình không thèm nói nữa. Ai hỏi gì cũng không trả lời, kể các thầy cũng đành chịu. Có nói gì nó cũng chỉ gật hay lắc, cười hay sửng cồ lên thôi. Và chẳng biết ai đặt cho nó cái tên Vũ xồm (có lẽ chữ xồm có cái gì đó có vẻ Liên Xô chăng?). Rồi từ từ mọi người cũng cho đó là lẽ thường. Nói vậy, nhưng thật ra từ khi qua trường mới nó đã bắt đầu nói, nhưng chỉ riêng với một số người và nói rất ít. Tôi nhớ người thân nhất với nó hồi đó là Hội tè. Tụi nó thường đi với nhau và tất nhiên có nói chuyện với nhau. Tôi cũng là một trong số ít người nói chuyện được với nó. Có một lần, trong lớp giờ Nga văn, hình như là thầy Thưởng kêu nó đứng dậy đọc bài Text trong sách giáo khoa (Hồi đó tôi thấy cái bài này dài thòong, cực kỳ khó, nhưng thật ra nó chỉ có vài dòng với khoảng chục câu). Vũ xồm đứng dậy, cầm sách đọc một cái vèo. Cả lớp chưa ai hiểu gì thì nó đã đọc xong. Riêng tôi lẩm nhẩm đánh vần chưa xong từ đầu tiên thì nó đã kết thúc. Chẳng hiểu nó đọc cái gì, nhưng Vũ xồm mà đọc tiếng Nga thì miễn bình luận nha! Ấy vậy mà khi về nhà nó nói với tôi : Tao đọc, thầy cũng chẳng nghe được – Sao mày biết là thầy không nghe đưpợc ? – Vì tao cố ý đọc sai mấy từ mà thầy cũng có phát hiện ra đâu. Thì ra thằng bạn mình là thế!

Sau này về Hưng Hóa, Vũ xồm bắt đầu nói và là một trong những thằng nói rất nhiều. Câu đầu tiên nó mở miệng ra trước bàn dân thiên hạ là khi có thằng nào đó ghẹo nó và nó tức mình nói : Đ… mẹ mày!

Bữa trước nghe Thái nói Vũ xồm bị K bao tử, tôi vẫn hy vọng nó sẽ vượt qua. Vì khó như việc không nói trong mấy năm liền nó còn vượt qua được nữa là … Vậy mà nó ra đi thật. Thôi, mày đi trước đợi bọn tao nhé, Vũ xồm!Nhớ Bạn!Nhớ Bạn!Hôm nay Khóa "tiễn" bạn
Hồi tưởng lại ngày xưa
Từ xứ sở Bạch dương,
Về Quế Lâm, Trung quốc
Da trắng, môi đỏ tươi.
Tiếng Việt còn chưa sõi,
Nhưng hòa nhập thật nhanh


Để cùng nhau học tập
Phấn đấu ích cho đời.
Ai ngờ nay bệnh hiểm,
Bạn sớm đã ra đi,
Trong bao niềm thương tiếc.

Vĩnh biệt bạn Nam Vũ! - aeK6; NTL


Nhớ Bạn!Hôm nay Khóa "tiễn" bạn
Hồi tưởng lại ngày xưa
Từ xứ sở Bạch dương,
Về Quế Lâm, Trung quốc
Da trắng, môi đỏ tươi.
Tiếng Việt còn chưa sõi,
Nhưng hòa nhập thật nhanh


Để cùng nhau học tập
Phấn đấu ích cho đời.
Ai ngờ nay bệnh hiểm,
Bạn sớm đã ra đi,
Trong bao niềm thương tiếc.

Vĩnh biệt bạn Nam Vũ! - aeK6; NTL
Một kỷ niệm về bạn Nguyễn Nam VũCuối năm 1966, cả Trường về Hà Nội để chuẩn bị đầu năm 1967 hành quân sang Trung Quốc. Tôi bị một khối u ở mắt nên ở lại phẫu thuật. Cô Sinh, vợ GS Nguyễn Xuân Nguyên – Viện trưởng Viện Mắt TƯ khi đó, trực tiếp mổ cho tôi tại Viện Răng-Hàm-Mặt. Chỉ dùng thuốc tê, sau 3 giờ, vừa mổ vừa bổ sung thuốc tê, ca mổ mới xong, bởi vì khối u có nhiều chân, phải lấy ra hết và gần mắt nên phải rất thận trọng. Sau Tết Đinh Mùi – 1967, tôi mới sang Quế Lâm, Trung Quốc bằng tàu hoả để về Trường. Đợt này chỉ có vài người. Riêng Khoá 6 có bổ sung bạn Nguyễn Nam Vũ, con bác Nguyễn Văn Kỉnh, Đại sứ tại Liên-xô (hình như bác Kỉnh đã có ý định cho Nam Vũ vào Trường Trỗi từ trước, vì trong danh sách đăng ký và được sắp xếp vào từng tiểu đội từ năm 1965, do thày Bùi Xuân Trường ghi lai, đã có tên Nguyễn Nam Vũ).


Ở trên tàu, không thấy bạn nói gì cả, chỉ cười hoặc gật đầu. Đến giờ ăn thì tôi gọi và bạn ấy lại lẳng lặng đi theo. Tuy chỉ có vài người, nhưng đến ga nào cũng thấy người chào đón, Hồng Vệ binh nhảy múa. Trời rét, lác đác có chỗ có tuyết và thấy lạ là, trên mái nhà dân tỉnh Quảng Tây, họ để đầy bắp cải. Bạt ngàn cây chuối, song chỉ một mầu nâu, như qua một trận hoả hoạn. Bạn Vũ thì da trắng bóc, chưa sõi tiếng mẹ đẻ, nhưng có tài đi bằng đầu ngón chân vì được tập ba-lê từ Liên-xô nên các bạn cứ yêu cầu biểu diễn mãi.FB Tạ Chính


Cuối năm 1966, cả Trường về Hà Nội để chuẩn bị đầu năm 1967 hành quân sang Trung Quốc. Tôi bị một khối u ở mắt nên ở lại phẫu thuật. Cô Sinh, vợ GS Nguyễn Xuân Nguyên – Viện trưởng Viện Mắt TƯ khi đó, trực tiếp mổ cho tôi tại Viện Răng-Hàm-Mặt. Chỉ dùng thuốc tê, sau 3 giờ, vừa mổ vừa bổ sung thuốc tê, ca mổ mới xong, bởi vì khối u có nhiều chân, phải lấy ra hết và gần mắt nên phải rất thận trọng. Sau Tết Đinh Mùi – 1967, tôi mới sang Quế Lâm, Trung Quốc bằng tàu hoả để về Trường. Đợt này chỉ có vài người. Riêng Khoá 6 có bổ sung bạn Nguyễn Nam Vũ, con bác Nguyễn Văn Kỉnh, Đại sứ tại Liên-xô (hình như bác Kỉnh đã có ý định cho Nam Vũ vào Trường Trỗi từ trước, vì trong danh sách đăng ký và được sắp xếp vào từng tiểu đội từ năm 1965, do thày Bùi Xuân Trường ghi lai, đã có tên Nguyễn Nam Vũ).


Ở trên tàu, không thấy bạn nói gì cả, chỉ cười hoặc gật đầu. Đến giờ ăn thì tôi gọi và bạn ấy lại lẳng lặng đi theo. Tuy chỉ có vài người, nhưng đến ga nào cũng thấy người chào đón, Hồng Vệ binh nhảy múa. Trời rét, lác đác có chỗ có tuyết và thấy lạ là, trên mái nhà dân tỉnh Quảng Tây, họ để đầy bắp cải. Bạt ngàn cây chuối, song chỉ một mầu nâu, như qua một trận hoả hoạn. Bạn Vũ thì da trắng bóc, chưa sõi tiếng mẹ đẻ, nhưng có tài đi bằng đầu ngón chân vì được tập ba-lê từ Liên-xô nên các bạn cứ yêu cầu biểu diễn mãi.FB Tạ Chính

Xem 6 bài gần đây tại các Blog banttroi

K3
K4
K5 Báo liếp
K5 News
K7
K8 Út Trỗi
K8 TSQ
Miền Trung


Xem 10 comments gần đây tại các Blog banttroi

K3
K4
K5 Báo liếp
K5 News

K7
K8 Út Trỗi
K8 TSQ
Miền Trung